Pasza dla bydła

Pasza dla bydła

Programy żywieniowe dla bydła deuka oferują odpowiednią paszę dla każdej indywidualnej sytuacji w gospodarstwie. Programy produkcyjne są dostosowane do podstawowej dostępności paszy, technologii żywienia i potencjału wydajności zwierząt.

W zależności od dostępności zboża na gospodarstwie oferujemy korektory białkowe, korektory energetyczne i białkowe oraz pasze treściwe.

Oferta pasz dla bydła:

Korektory Białkowe:

Gdy gospodarstwo dysponuje własnymi kiszonkami z trawy i z kukurydzy oraz własnym zbożem istnieje zapotrzebowanie na korektory białkowe.

  • NG Lactofit Ferment Mehl (UDP 33, śruta rzepakowa, śruta sojowa, mocznik)
  • NG Lactofit Protect Mehl (UDP 33, śruta sojowa)
  • NG 33 Spezial Mehl (UDP 33, śruta rzepakowa)
  • NG 403 Spezial pelletiert (UDP 33, śruta rzepakowa, mocznik)

ZALETY:

– Różne tempo trawienia białek

– Białko szybko dostępne à mocznik paszowy

– Białko o średniej biodostępności à śruta rzepakowa, śruta sojowa

– Białko o wolnym tempie strawności à śruta rzepakowa chroniona w żwaczu

– Korektory są dobierane według potrzeb

 

Przybliżone dawkowanie na krowę dziennie to 1-5 kg

Np. 100 krów,

3 kg zużycie = 300 kg na dzień à 9 ton zapotrzebowanie miesięczne

 

Np. Korektor białkowy – deuka LactoFit Ferment NG: forma sypka

40 % białka

wysoka energia 7 MJ

– śruta rzepakowa (40-50%), ŚR chroniona (25%), śruta sojowa NIE zawiera GMO (15%)

– 2 % mocznik

– kombinacja szybko, średnio i wolno trawionych białek.

– do żywienia na bazie pasz bogatych w kukurydzę/ziarno; dawkowanie 1-4 kg

Korektory energetyczne i białkowe:

Gdy gospodarstwo dysponuje kiszonką z trawy i kukurydzy, natomiast występuje brak własnych zbóż wówczas istnieje zapotrzebowanie na gotowe pasze lub korektory energetyczne i białkowe

Wymóg : 2 dostępne silosy (2 miejsca rozładunku)

  • deuka NG 104 + Korektor białkowy
  • deuka NG 104 = 1/3 kukurydza, 1/3 pszenica, 1/3 wysłodki buraczane

ZALETY:

– Różne stopnie tempa rozkładu skrobi

– Szybko dostępna energia à skrobia zbożowa + cukry (z kiszonki z trawy, melasa)

– Szybko i średnio szybko dostępna energia à skrobia z kiszonki kukurydzianej

– Energia dostępna w powolnym tempie à trwale związania skrobia z kukurydzy na ziarno

– Zastosowanie przy dużym deficycie energetycznym w racji pokarmowej

– Mało kiszonki z kukurydzy; brak własnych zbóż

 

Przybliżone zapotrzebowanie na paszę do 9 kg na krowę na dzień

Np. 50 krów, 9 kg zużycie = 450 kg / d = 13,5 t. / zużycie miesięczne

 

Np. Korektor energetyczny – deuka NG 104 : wyłącznie pelet

mała zawartość białka 10 %; bardzo wysoka energetyczność 7,8 MJ

– 1/3 pszenicy, 1/3 śruty kukurydzianej, 1/3 wysłodki buraczane

– kombinacja szybko degradowalnej ale też stabilnej skrobi oraz cukrów

– stosowany przy żywieniu bogatym w trawę; dawkowanie 1-5 kg

Pasze treściwe

Wystarczy 1 silos (1 miejsce rozładunku)

Kompletna pasza treściwa – współczynnik wykorzystania 9 kg

  • NG 164 – żywienie z przewagą traw
  • NG 243 – żywienie z przewagą kukurydzy
  • NG 204 – żywienie wypośrodkowane

ZALETY:

– 3 artykuły – wszystkie w pełni zmineralizowane à nie potrzeba minerałów, wapna i soli

– Kompletna NG 164 treściwa w żywieniu bogatym w trawę

– Mało białka, dużo energii

– Kompletna NG 243 treściwa, w żywieniu bogatym w kukurydzę

– Dużo białka, mała energetyczność

– Kompletna NG 204 treściwa, wyrównany udział kukurydzy i trawy

– Wypośrodkowana zawartość białka i energii

 

NG 164 kompletny treściwy pelet – przewaga traw

– Niska zawartość białka 16 %; wysoka energetyczność 7,0 MJ

– Duży udział szybko degradowalnej i stabilnej skrobi (ca. 25 % kukurydzy + 25 % zboża)

– 20 % UDP 33; 10% wysłodków buraczanych

– Nie zawiera mocznika

– Przy dużym udziale traw w żywieniu; dawkowanie 8-10 kg

 

NG 243 kompletny treściwy pelet – przewaga kukurydzy

– Wysoka zawartość białka 24 %; mniejsza energetyczność 6,7 MJ

– Zredukowana zawartość skrobi i cukrów (15 % kukurydzy)

– 25 % śruta rzepakowa; 11 % wysłodki buraczane; 10 % UDP 33

– Zawiera 1 % mocznika

– 1,5 % dwuwęglanu wapnia jako bufor w żwaczu

– Skarmianie z dużym udziałem kukurydzy; dawkowanie 8-10 kg

 

NG 204 kompletny treściwy pelet – żywienie zrównoważone

– Zawartość białka 20 %; wysoka energetyczność 7,0 MJ

– Średnia zawartość skrobi i cukrów (25 % kukurydzy + 15 % zboża)

– 20 % śruta rzepakowa; 10 % UDP 33; 10 % wysłodki buraczane

– 0,5 % mocznika

– 1,2 % dwuwęglanu wapnia jako bufor w żwaczu

– Przy wypośrodkowanym żywieniu z udziałem trawy i kukurydzy; dawkowanie 8-10 kg

Pełnowartościowa

Źródło białka najwyższej jakości, zawiera wyselekcjonowany kompleks kwasów i
enzymów.

Zdrowa

Doskonałe źródło witamin i składników mineralnych. Dodatek wolnych aminokwasów
redukuje obciążające nadwyżki białka.

Wydajna

Wysoka strawność, najlepsze dzienne przyrosty i najwyższa wydajność tuczu.

Ekstrudowana

Zawiera zboże poddane ekstruzji!